Tag: Dyskusje

2023-01-29 / / Podpatrzone

Przed spotkaniem roboczym Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich (MZSA) pojechałem do Centrum Handlowego. Stojąc w kolejce…