Autor: Marta Zieleniesia

Niewiele pamiętam z tej nocy. To jakby w retrospekcji zobaczyć rozmazaną plamę uchwyconą w konturze…